ADESÃO 2020

Adesão N° 01/2020 | Contrato – 09/03/2020 Adesão N° 02/2020 | Contrato – 02/03/2020 Adesão N° 03/2020 | Contrato – 17/04/2020 | 1° Termo Aditivo | 2° Termo Aditivo Adesão N° 04/2020 | Contrato – 22/04/2020| 1° Termo Aditivo | 2° Termo Aditivo Adesão N° 05/2020 | Contrato – 09/07/2020 Adesão N° 06/2020 | Contrato … Leia mais

ADESÃO 2019

Adesão N° 01/2019 – 15/01/2019 | 1° Termo Aditivo Adesão N° 02/2019 – 01/02/2019 | 1° Termo Adtitivo Adesão N° 03/2019 – 15/01/2019 | 2° Termo Aditivo Adesão N° 04/2019 – 15/01/2019 | 1° Termo Aditivo | 2° Termo Aditivo Adesão N° 05/2019 – 09/05/2019 | 1º Termo Aditivo Adesão N° 06/2019 – 10/05/2019| 1º … Leia mais